Opći akti i odluke

Pravilnik o radu
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
Pravilnik o korištenju službenih vozila
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, uvod
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, travanj 2022..
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, prosinac 2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, svibanj 2021.
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, Privitak 1. i 2
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, Privitak 3
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, studeni 2020
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, listopad 2020.
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Statut
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga
Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije
Pravilnik o korištenju videonadzora u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije
Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga
Procedura naplate prihoda
Poslovni proces zaprimanja, provjere i plaĉanja računa
Procedura postupanja sa zamolbama kandidata po raspisanom natječaju
Procedura izrade nabave i registra ugovora Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije
Procedura stjecanja i rspolaganja nekretninama
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura blagajničkog poslovanja
Skip to content