Ispitivanje vode za ljudsku potrošnju i vode za kupanje

Ispitivanje vode za ljudsku potrošnju
  • fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanje voda sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama
  • uzorkovanje i kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
  •  uzorkovanje i kontrola voda za kupanje, bazenskih voda i demineralizirane vode

Fizikalno-kemijski parametri ispitivanja:

temperatura, mutnoća, boja, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, rezidui dezinfekcije (slobodni klor, klorit), vodljivost, utrošak KMnO4.

Mikroobiološki parametri ispitivanja:

ukupni koliformi, fekalni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, broj kolonija pri 37C, broj kolonija pri 22C, Pseudomonas aeruginosaClostridium perfringens (uključujući i spore), sulfitreducirajuće klostridije.
Upute za uzimanje uzoraka vode iz slavine

 

1. Prije uzorkovanja potrebno je sa slavine ukloniti sve nastavke (metalne mrežice, PVC nastavke, gumena crijeva i sl.)

2. Slavina mora biti čista bez vidljive nečistoće, sluzi, masti, ostataka sredstava za čišćenje.

3. Pustiti da hladna voda teče 5-10 minuta (mlaz vode treba biti jednakomjeran, debljine olovke).

4. Zatvoriti vodu na slavini.

5. Dezinficirati otvor slavine (akohol, dezinficijens…) ili spaliti plamenom (upaljačem).

6. Otvoriti vodu

Postupiti kako slijedi:

  • –  Skinuti čep sa sterilne boce (prilikom otvaranja i punjenja paziti da ne dođe do slučajnog onečišćenja boce, čepa ili slavine ne dirati rukama grlo boce, unutrašnji dio čepa i otvor slavine).
  • –  Bocu puniti izravno, postaviti je neposredno ispod izljevnog mjesta (slavine) i napuniti tako da ostane oko 1-3 cm zraka u boci ne puniti do vrha boce (voda se ne smije izlijevati iz boce, niti ispirati).
  • –  Bocu za fizikalno kemijsku analizu napuniti izravno i to na način da se boca napuni do prelijevanja, a zatim začepi.

    Uzorak vode potrebno je dostaviti na analizu u roku od šest sati nakon uzorkovanja. Ukoliko to nije moguće, pohraniti uzorak u hladnjak na +4oC, te ga dostaviti slijedeći dan.

    Ambalaža se preuzima u Službi za zdravstvenu ekologiju.

Z

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrošnju, vode za kupanje i bazenske vode

Z

Tea Frketić, mag.oecol.et prot.nat.

+385 047 411 278

Zahtjev za ispitivanje vode za dobivanje uporabne dozvole (atest)

Zahtjev kupca za ispitivanje vode – informativni razlozi

Suglasnost za sklapanje ugovora

Skip to content