Služba za epidemiologiju

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE;

VODITELJICA SLUŽBE;

Renata Hlaj,dr.med.,spec.epidemiologije  

+ 385 047/ 674 – 486

epidemiologija@zjzka.hr

GLAVNA TEHNIČARKA SLUŽBE;

Andreja Jurkaš, dipl.sanit.ing.

+ 385 047/674 – 485

epidemiologija2@zjzka.hr

EPIDEMIOLOZI U SLUŽBI:

Anušić Zvonko,dr.med.,spec.epidemiologije

+385 047/674 – 487

ddd@zjzka.hr

Voditelj odsjeka za javno zdravstvo:

Davor Plažanin,dr.med.,spec.epidemiologije

+385 047/ 674 – 484

javnozdravstvo1@zjzka.hr

Trajna pripravnost epidemiologa  24h/ 7 dana ) organizirana je za hitna stanja u epidemiologiji:

 • prijava grupiranja oboljelih/umrlih na području Karlovačke županije
 • ugriz ili ozljeda bijesne životinje ili životinje za koju se sumnja da je bijesna
 • nadzor nad osobama koje su bile izložene zaraznoj bolesti i kod kojih je potrebno provesti cijepljenje, kemoprofilaksu ili seroprofilaksu

Telefon u pripravnosti: 098 247 630

Služba za epidemiologiju objedinjuje poslove nadzora nad zaraznim bolestima, prevencije kroničnih masovnih bolesti i promocije zdravlja, a cilj rada ove djelatnosti je unapređenje zdravlja i prevencija bolesti u Karlovačkoj županiji.

Sjedište  Službe za epidemiologiju je u Karlovcu, a djelatnost se obavlja i u četiri ispostave – Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj. Pod epidemiološkim nadzorom je i područje Vojnića i Lasinje.

Nadzor na zaraznim bolestima

Nadzor na zaraznim bolestima uključuje sljedeće aktivnosti: 

 • praćenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prijenosa na temelju prijava zaraznih bolesti
 • kontinuirano praćenje i analiza epidemiološke situacije na području Karlovačke županije
 • predlaže i provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti
 • izrada godišnjeg Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Karlovačkoj županiji
 • epidemiološki nadzor nad osobama oboljelim od određenih zaraznih bolesti, kao i osobama u kontaktu s oboljelim, te po potrebi cijepljenje i kemoprofilaksu
 • nadzor nad kliconošama akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te vođenje registara
 • zdravstveni nadzor nad određenim kategorijama zaposlenih osoba
 • zdravstveni nadzor nad putnicima
 • distribucija cjepiva i nadzor nad utroškom cjepiva za provedbu  obveznih cijepljenja na području Karlovačke županije
 • nadzor nad provedbom obveznih cijepljenja i evaluacija provedbe Programa obveznih cijepljenja
 • izrada godišnjih planova cijepljenja za područje županije
 • cijepljenje protiv bjesnoće, hepatitisa B, gripe, po potrebi i ostala cijepljenja
 • provođenje zdravstvenog odgoja za osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama (tzv. Tečaj higijenskog minimuma )
 • proučavanje, praćenje i suzbijanje insekata i glodavaca koji mogu predstavljati opasnost za zdravlje ljudi prijenosom zaraznih bolesti
 • obavljanje preventivne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
 • izrada Programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje županije i pojedinih gradova i općina
 • stručni nadzor nad obavljanjem DDD poslova
 • izrada godišnjih izvješća o obavljenim DDD mjerama i utrošenim sredstvima za područje županije

U službi za epidemiologiju obavljaju se i poslovi implementacije, nadzora i revizije HACCP sustava

Nadzor nad kroničnim, nezaraznim bolestima i zdravstvena statistika
 • prikupljanje, kontrola i obrada zdravstveno statističkih pokazatelja iz primarne, specijalističko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite sukladno Programu statističkih istraživanja u RH iz područja zdravstva
 • prati se pobol i smrtnost uz ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva Karlovačke županije
 • sudjelovanje u predlaganju i provođenju preventivnih programa uz evaluaciju istih
 • provođenje mjera prevencije kroničnih masovnih bolesti
 • zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja prema javno zdravstvenim prioritetima
 • izrada  promotivno-edukativnih materijala
 • provođenje i koordinacija nacionalnih programa ranog otkrivanja raka u Karlovačkoj županiji
 • Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine

Služba za epidemiologiju,  KARLOVAC

Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom

Sanitarne iskaznice

Adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

Radno vrijeme:

pon-pet 07:30 – 14:30

Izdavanje uputnica za sanitarne iskaznice: 07:30 – 11:00

Pregled kod liječnika za sanitarne iskaznice: 11:00 – 14:30

Tel: ++385 047 411 299

Email: epidemiologija2@zjzka.hr

Nadzor nad zaraznim bolestima

Adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

Radno vrijeme:

pon-pet od 07:00 – 15:00

Tel: ++385 047 411 299

Email: epidemiologija2@zjzka.hr

Ambulanta za cijepljenje i distribuciju cjepiva

Adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

Radno vrijeme:

pon-pet od 07:00 – 15:00

Tel: ++385 047 411 267

Email: cjepna@zjzka.hr

Kronične nezarazne bolesti i zdravstvena statistika

Adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

Radno vrijeme:

pon-pet od 07:00 – 15:00

Tel: ++385 047 411 265

Email: statistika@zjzka.hr

Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine

Adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

Prijave na telefon:

Telefon: +385 047 411 265

Email: savjetovaliste@zjzka.hr

Služba za epidemiologiju, ISPOSTAVE

Ispostava DUGA RESA

 

Adresa: Bana J. Jelačića 4, Duga Resa

Radno vrijeme:

svaki drugi utorak  08:00 – 10:30

Ispostava OZALJ

 

Adresa: Kolodvorska 2, Ozalj

Radno vrijeme:

prva srijeda u mjesecu  08:00 – 09:30

Ispostava OGULIN

 

Adresa: Bana Frankopana 14, Ogulin

Radno vrijeme:

svaki četvrtak  08:30 – 13:30

Telefon: +385 047 531 988

Pregledi za sanitarnu iskaznicu, uzimanje materijala

(svaki četvrtak 08:30 – 13:30)

Ispostava SLUNJ

 

Adresa: Plitvička 18a, Slunj

Radno vrijeme:

svaki drugi ponedjeljak  09:00 – 13:00

(po potrebi češće)

Skip to content