Ispitivanje površinskih, podzemnih i otpadnih voda

Ispitivanje voda

Djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda obuhvaća:

1. uzorkovanje, skladištenje, transport uzoraka i izradu zapisa o podacima uzorkovanja
2. ispitivanje uzoraka i
3. izradu izvješća o ispitivanju.

Uzimanje uzoraka i ispitivanje voda obuhvaća:

površinske vode, i to: rijeke i jezera, prijelazne vode, priobalne vode, teritorijalno more, sedimente u površinskim vodama, biote u površinskim vodama, podzemne vode o otpadne vode

Djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda obuhvaća pokazatelje određene propisima o standardu kakvoće voda, o kakvoći vode za kupanje i o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te pokazatelje obuhvaćene posebnim programima ispitivanja, razvrstane u sljedeće skupine:
1. fizikalno-kemijski pokazatelji
2. kemijski pokazatelji
3. biološki pokazatelji
4. mikrobiološki pokazatelji
5. ekotoksikološki pokazatelji i
6. hidromorfološki, uključujući i hidrološke pokazatelje.

Z

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Odsjek za površinske, podzemne i otpadne vode

Z

Dražen Navijalić,dipl.inž.

+385 047 411 266

Suglasnost za sklapanje ugovora

Skip to content