Higijenski minimum

1. Tečaj za osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane

Tečaj za promet s hranom

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN79/07 ) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane ( NN 116/18 ), sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni.

Tečaj se provodi po osnovnom i proširenom programu ovisno o objektu i radnom mjestu na kojem osoba radi i mora se obnavljati svakih 5 godina.

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja, tečaj pohađaju nakon 5 godina od dana završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Tečajevi se održavaju u Karlovcu i Ogulinu, a u Slunju dogovorno po potrebi.

Sve informacije o tečaju “higijenskog minimuma” možete dobiti na:
Tel.: 047 411 266  Mob.: 099 384 9873

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

Svojim potpisom prijavitelj tečaja daje izričitu privolu Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za obradu osobnih podataka isključivo u svrhu pohađanja tečaja, u skladu s  Općom uredbom o zaštiti podataka i propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavitelj ima pravo na opoziv  suglasnosti nakon čega Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana, s tim da opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva.

Privola vrijedi do opoziva. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije jamči svakom polazniku i poslodavcu da će s njihovim osobnim podacima postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Z

CIJENE TEČAJA PO POLAZNIKU

Z

OSNOVNI PROGRAM

36,50 EUR sa PDV -om
Z

PROŠIRENI PROGRAM

73,00 EUR sa PDV-om
Z

PROVJERA ZNANJA

13,28 EUR sa PDV-om

Polaznici se prijavljuju na priloženim obrascima koji se mogu predati u Zavod osobno ili poslati mailom:

Frizeri, tečaj za higijenski minimum

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18).) i Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN 116/18), osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluge njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprječavanju zaraznih bolesti prije početka rada.

Tečaj za osobe koje prvi puta polažu tečaj obuhvaća teorijsku nastavu u trajanju od osam sati te provjeru stečenog znanja pred Ispitnom komisijom.
Tečaj je potrebno obnavljati svakih pet godina iz odobrenih edukativnih materijala samo polaganjem ispita.
Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za navedena zanimanja smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad te se upućuju na tečaj nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Sve informacije o tečaju “higijenskog minimuma” možete dobiti na:
Tel.: 047 411 266  Mob.: 099 384 9873

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN 116/18)a

Svojim potpisom prijavitelj tečaja daje izričitu privolu Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za obradu osobnih podataka isključivo u svrhu pohađanja tečaja, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavitelj ima pravo na opoziv suglasnosti nakon čega Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana, s tim da opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva. Privola vrijedi do opoziva. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije jamči svakom polazniku i poslodavcu da će s njihovim osobnim podacima postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Z

CIJENE TEČAJA PO POLAZNIKU

Z

OSNOVNI PROGRAM

43,80 EUR  sa PDV-om

Z

PROVJERA ZNANJA

13,28 EUR sa PDV-om

Polaznici se prijavljuju na priloženim obrascima koji se mogu predati u Zavod osobno ili poslati mailom:

Skip to content