Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje                                                                                N A T J E Č A J...