Pozivi za sjednice Upravnog vijeća

Zahtjev za nazočnost sjednici Upravnog vijeća građani podnose najmanje jedan dan prije održavanje sjednice, u pravilu pisanim podneskom na adresu: Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 ili mailom: uprava@zjzka.hr  uz predočenje osnovnih identifikacijskih podataka (ime i prezime; godina rođenja; ime roditelja; datum rođenja; broj i mjesto izdanja osobne iskaznice).

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća može se istodobno osigurati za dvije osobe, pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Skip to content