Zakoni

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 125-19
Zakon o liječništvu
Zakon o dopunama Zakona o liječništvu
Zakon o sestrinstvu
Zakon o dopunama Zakona o sestrinstvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu
Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga  (»Narodne novine«   br. 171/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07.,149/09., 84/11, 80/13  i 39/19)

Zakon o vodama

Zakon o vodama (»Narodne novine« br. 153/0963/11130/1156/1314/1446/18)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
Zakon o zaštiti zraka

Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« br. 130/1147/1461/17118/18)

Skip to content