Zakoni

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23)
Zakon o liječništvu (»Narodne novine« broj 121/03 i 117/08)
Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« broj 121/03, 117/08 i 57/11)
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 118/18)
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08,43/09, 22/14 – RUSRH, 130/17 i 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)
Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga  (»Narodne novine«   br. 171/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07.,149/09., 84/11, 80/13  i 39/19)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 30/33)
Zakon o hrani ( »Narodne novine« br. 18/23)

Zakon o hrani ( »Narodne novine« br. 18/23)

Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13)

Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13)

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (»Narodne novine« br. NN 14/19)

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (»Narodne novine« br. NN 14/19)

Skip to content