Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 15. srpnja 2010., a u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koje su sastavni dio cjelokupne strategije razvoja zdravstva.

Ciljevi programa

  • Obuhvatiti 85% ciljne populacije programom ranog otkrivanja raka vrata maternice tijekom tri godina od početka programa
  • Smanjiti incidenciju invazivnog raka vrata maternice za 60% u dobnoj skupini 25-64 godine 8 godina od početka programa
  • Smanjiti mortalitet od invazivnog raka vrata maternice za 80% u dobnoj skupini 25-70 godina 13 godina od početka programa

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka vrata maternice obuhvaćene su sve žene u RH u dobi od 25 do 64 godine koje u okviru programa trebaju obaviti PAPA test svake tri godine. Žene na kućnu adresu dobivaju poziv za preventivni ginekološki pregled koji uključuje PAPA test s preporukom da se jave svom izabranom ginekologu i dogovore termin.

U pozivnom kompletu žene će uz pismo dobiti kupovnicu za Papa test te odgovarajući edukativni letak. U kuverti će biti i obrazac s imenom i prezimenom žene, datumom rođenja, imenom izabranog ginekologa i njegovim kontaktom gdje se žena može naručiti na preventivni pregled koji uključuje Papa test.

U slučaju urednog nalaza žena se poziva ponovno nakon tri godine. U slučaju abnormalnog nalaza ginekolog će obavijestiti o tome ženu pismenim ili usmenim putem, te je uputiti  na daljnju obradu i terapiju

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadužen je za organiziranje, provođenje, koordiniranje, praćenje i evaluiranje Programa na nivou županije.

KONTAKT I RADNO VRIJEME:

Sve informacije mogu se dobiti na besplatni telefon:

0800 200 162

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice
Skip to content