Sanitarne iskaznice

Zdravstveni pregled osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18) obavezni su za određena zanimanja. Pregledi se obavljaju kao prvi pregled za nove radnike kojima se prvi put izdaje sanitarna iskaznica prije stupanja u radni odnos te kao periodički pregled tijekom zaposlenja.

ZDRAVSTVENOM NADZORU PODLIJEŽU:

  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
  • Osobe koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova,
  • Osobe koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i
  • Osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Zdravstveni pregled svih osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru obavlja se jedanput godišnje, a sadržaj pregleda razlikuje se ovisno o vrsti posla koji osoba obavlja.

ZDRAVSTVENOM NADZORU NE PODLIJEŽU:

  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji i prometu hrane, a koje u tijeku svog rada na tim poslovima dolaze u dodir isključivo sa zapakiranom hranom,
  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda, a koje tijekom svoga rada na tim poslovima dolaze u dodir isključivo sa zapakiranim kozmetičkim proizvodima.
Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru (Nova odluka)
Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru (Stara odluka)
Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07:30-14:30

Adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac (1. kat)

Telefon: +385 047 411 299

Email: epidemiologija2@zjzka.hr

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: svaki drugi utorak 08:00-10:30

Adresa: Bana J. Jelačića 4, Duga Resa

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: svaki četvrtak 08:30-13:30

Adresa: B. Frankopana 14, Ogulin

Telefon: +385 047 531 988

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: prva srijeda, 08:00 – 09:30

Adresa: Kolodvorska 2, Ozalj

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: svaki drugi ponedjeljak (po potrebi češće), 09:00 – 13:00

Adresa: Plitvička 18a, Slunj

Skip to content