Sanitarne iskaznice

Zdravstveni pregled osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18) obavezni su za određena zanimanja. Pregledi se obavljaju kao prvi pregled za nove radnike kojima se prvi put izdaje sanitarna iskaznica prije stupanja u radni odnos te kao periodički pregled tijekom zaposlenja.

ZDRAVSTVENOM NADZORU PODLIJEŽU:

  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
  • Osobe koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova,
  • Osobe koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i
  • Osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Zdravstveni pregled svih osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru obavlja se jedanput godišnje, a sadržaj pregleda razlikuje se ovisno o vrsti posla koji osoba obavlja.

ZDRAVSTVENOM NADZORU NE PODLIJEŽU:

  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji i prometu hrane, a koje u tijeku svog rada na tim poslovima dolaze u dodir isključivo sa zapakiranom hranom,
  • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda, a koje tijekom svoga rada na tim poslovima dolaze u dodir isključivo sa zapakiranim kozmetičkim proizvodima.
Visina troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru - dvovalutno izražavanje troškova

Visina troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru

(Odluka Ministarstva zdravstva, klasa: 540-01/18-01/02, Ur. broj: 534-07-1-2/2-19-6,

od 15. ožujka 2019.)

 

Vrsta pregleda Visina troškova
Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju

43,80 EUR

(330,00 kn)

Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima

21,90 EUR

(165,00 kn)

Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece

43,80 eura

(330,00 kn)

 

Osobe koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova

43,80 EUR

(330,00 kn)

Osobe koje u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellnes« centri, kozetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznicu

21,90 EUR

(165,00 kn)

Osobe za koje se sumnja da su kliconoše trbušnog tifusa Na uputnicu, prema cjeniku Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
Osobe za koje se sumnja da su kliconoše drugih zaraznih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji Na uputnicu, prema cjeniku Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
Osobe koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz država u kojima postoji bolest malarije, kolere, virusnih hemoragijskih groznica ili drugih bolesti određenim međunarodnim ugovorom kojeg je Republika Hrvatska stranka, Prema cjeniku Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
Osobe koje dolaze u Republiku Hrvatsku kao tražitelji međunarodne zaštite, azilanti i osobe  pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom Prema cjeniku Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
Stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze na školovanje, stručno usavršavanje ili privremeni rad kao i članovi njihovih obitelji koji zajedno s njima dolaze u Republiku Hrvatsku Prema cjeniku Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

 

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru (Nova odluka)
Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru (Stara odluka)
Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom

Adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

Radno vrijeme: pon-pet 07:30 – 14:30

Izdavanje uputnica za sanitarne iskaznice: 07:30 – 11:00

Pregled kod liječnika za sanitarne iskaznice: 11:00 – 14:30

Tel: ++385 047 411 299

Email: epidemiologija2@zjzka.hr

 

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: svaki drugi utorak 08:00-10:30

Adresa: Bana J. Jelačića 4, Duga Resa

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: svaki četvrtak 08:30-13:30

Adresa: B. Frankopana 14, Ogulin

Telefon: +385 047 531 988

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: prva srijeda, 08:00 – 09:30

Adresa: Kolodvorska 2, Ozalj

Z

Pregled I izdavanje sanitarnih iskaznica

Radno vrijeme: svaki drugi ponedjeljak (po potrebi češće), 09:00 – 12:00

Adresa: Plitvička 18a, Slunj

Skip to content