Služba za školsku medicinu

Služba školske medicine je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Školska djeca i mladež, čine oko 15% populacije Hrvatske. Razdoblje rasta i razvoja, sazrijevanje i školovanje, čini tu populaciju osobito osjetljivom na poremećaje zdravlja.

Prema Programu mjera za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata (poveznica) koje donosi ministar zdravlja (NN 126/2006), timovi školske medicine provode specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente (sistematski i kontrolni pregledi, namjenski pregledi, probiri ili skrininzi, cijepljenja i ostale mjere zaštite od zaraznih bolesti, zdravstveno odgojne aktivnosti, savjetovališni rad i ostale propisane mjere).

Djelatnost školske medicine u Karlovcu s Ispostavom u Ogulinu zbrinjava školsku djecu i mladež u cijeloj Karlovačkoj županiji koja se prostire na 3622 km2. U županiji ima 91 škola (78 osnovnih škola, 13 srednjih škola), te Veleučilište u Karlovcu. Za svaku školu imenovan je nadležni tim školske medicine koji provodi cjelovitu preventivnu zdravstvenu zaštitu svakog pojedinog učenika.

U službi školske medicine Karlovac ustrojena su četiri tima koji se sastoje od specijalista školske medicine i više medicinske sestre a skrbe o oko 16 000 učenika i studenata.

Timovi rade u ambulantama u Karlovcu i Ogulinu, a dio posla obavlja se na terenu.

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika obuhvaća:

Sistematske preglede

 • Sistematski pregledi djece prije upisa u prvi razred osnovne škole
 • Sistematske preglede u petom razredu osnovne škole (praćenje psihofizičkog razvoja i prelazak iz razredne u predmetnu nastavu)
 • Sistematski pregledi u osmom razredu osnovne škole (u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na izabrano zvanje – profesionalna orijentacija)
 • Sistematski pregledi u prvom razredu srednje škole (u svrhu praćenja prepoznavanja zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja)
 • Sistematski pregledi redovitih studenata prve godine studija (u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje, te prilagodbe na studij)

Zdravstveni odgoj provodi se kao zasebna aktivnost I integrirano uz sistematski pregled ili cijepljenje.

Metode rada su predavanja, grupni rad, tribine, radionice, individualni rad.

Obrađuju se sljedeće zdravstveno-odgojne teme :

1. razred osnovne škole: Pravilno pranje zuba
3. razred osnovne škole: Skrivene kalorije
5. razred osnovne škole: Promjene vezane uz pubertet i higijena
1.razred srednje škole: Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje
2. razred srednje škole: Zaštita reproduktivnog zdravlja ( kontracepcija )

Rad u komisijama – nadležni školski liječnici članovi su Stručnih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za potrebe upisa u prvi razred osnovne škole kao i za određivanje primjerenog oblika školovanja tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Higijensko- epidemiološki nadzor škole i školske kuhinje.

Prisustvovanje roditeljskim sastancima, učiteljskom nastavničkom vijeću i individualni kontakti s djelatnicima škole

Kontrolne preglede  (prema medicinskoj indikaciji)

Namjenske preglede:  za sportske aktivnosti, upis u srednju školu, upis na fakultet, smještaj u studentski dom.

Screening:

 • za učenike trećeg razreda – mjerenje visine i težine, pregled vida i vid na boje
 • za učenike šestog razreda – mjerenje visine i težine, pregled kralježnice
 • za učenike sedmog razreda – audiometrija

Zdravstvena i tjelesna kultura: pregledi u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za svladavanje redovnog ili prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture, pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima

Cijepljenje učenika prema Programu obveznog cijepljenja u RH, a uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija. Osim obveznog cijepljenja, cijepe se učenici osmih razreda i stariji cjepivom protiv HPV-a koje nije obavezno ali je preporučeno.

Savjetovališni rad–polivalentno savjetovalište –  provodi se u prostorima Školske medicine.  Posjet savjetovalištu korisnici trebaju unaprijed najaviti telefonski. Mogu se javiti učenici s roditeljima ili skrbnicima ,učitelji ili profesori. Savjetovalište  je namijenjeno rješavanju: poteškoća u učenju i  ponašanju, savjetovanje o zaštiti reproduktivnog zdravlja, spolno prenosivih bolesti, savjetovanje o prehrani ,tjelesnoj aktivnosti i rizičnom ponašanju ( pušenje, alkohol, droge )

Rad u komisijama – nadležni školski liječnici članovi su Stručnih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za potrebe upisa u prvi razred osnovne škole kao i za određivanje primjerenog oblika školovanja tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Higijensko- epidemiološki nadzor škole i školske kuhinje.

Prisustvovanje roditeljskim sastancima, učiteljskom nastavničkom vijeću i individualni kontakti s djelatnicima škole

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Služba školske medicine

Adresa: Dr.Vladka Mačeka 48/II, Karlovac
Telefon: 047/411-286
Telefon: 047/674 488
Fax: 411-292
E-mail:  skolska.karlovac@zjzka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – četvrtak:  7:00 – 20:00  pacijenti se primaju 7:30 – 19:00
petak:  7:00 – 15:00  pacijenti se primaju 7:30 – 13:00

DNEVNI ODMOR

Ujutro: 10:00 – 10:30

Poslijepodne: 15:00 – 15:30

Ispostava Ogulin:

Adresa: Bernardina Frankopana 14. 47300 Ogulin

Telefon: +385 047 522 584
E-mailskolska.ogulin@zjzka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – četvrtak  12:00 – 20:00  pacijenti se primaju 13:00 – 18:00
utorak, srijeda,petak – 7:00 – 15:00 pacijenti se primaju 8:00 – 13:00

DNEVNI ODMOR

Ujutro: 10:00 – 10:30

Poslijepodne: 15:00 – 15:30

Voditeljica službe:
Sanja Čurjak, dr.med.spec. školske medicine

Email: skolska.karlovac@zjzka.hr

Glavna sestra službe:
Martina Gagro, bacc.med.techn.

Zamjena glavne sestre;
Kristina Dubić, bacc.med.techn.

KARLOVAC TIM 1

Dragana Benić, dr.med. spec. školske medicine

Martina Frketić, dr.med. spec. školske medicine

Tea Rebrović, bacc. med.techn.

Email: skolska.karlovac1@zjzka.hr

Radno vrijeme:

Utorak, četvrtak, petak – ujutro 07:00 – 15:00

Rad s pacijentima: 07:30 – 13:00

Dnevni odmor: 10:00 – 10:30

Ponedjeljak i srijeda – poslijepodne 12:00 – 20:00

Rad s pacijentima: 13:00 – 19:00

Dnevni odmor: 15:00 – 15:30

OSNOVNE ŠKOLE: 

 • Osnovna škola Banija s područnim jedinicama Hrnetić, Donje Mekušje
 • Osnovna škola Dragojla Jarnević
 • Osnovna škola Turanj s područnim jedinicama Vukmanić, Vukamnički Cerovac, Ladvenjak, Tušilović
 • Osnovna škola Lasinja
 • Osnovna škola Vojnić
 • Osnovna škola Krnjak
 • Osnovna škola Rečica s područnom jedinicom Šišljavić
 • Osnovna škola Skakavac
 • Osnovna škola Braće Seljan

SREDNJE ŠKOLE:

 • Gimnazija Karlovac
 • Mješovito industrijsko-obrtnička škola Karlovac

VISOKOŠKOLSKE USTANOVE:

 • Veleučilište Karlovac

 

KARLOVAC TIM 2

 Dragica Borčić Radošević, dr.med.spec. školske medicine

Martina Gagro, bacc. med. techn.

Email: skolska.karlovac2@zjzka.hr

Radno Vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak – ujutro 07:00 – 15:00
Rad s pacijentima: 07:30 – 13:00

Dnevni odmor: 10:00 – 10:30

Utorak, četvrtak – poslijepodne 12:00 – 20:00
Rad s pacijentima: 13:00 – 19:00

Dnevni odmor: 15:00 – 15:30

OSNOVNE ŠKOLE: 

 • Osnovna škola Dubovac s područnim jedinicama Velika Jelsa
 • Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Duga Resa s područnim jedinicama Bosiljevo i Grabrk
 • Osnovna škola Vladimir Nazor, Duga Resa s područnim jedinicama Belavići, Donji Zvečaj
 • Osnovna škola Netretić s područnim jedinicama Jarče Polje, Dubravci, Zagradci
 • Osnovna škola Barilović s područnim jedinicama Belaj, Barilovački Leskovac
 • Osnovna škola Cetingrad s područnom jedinicom Maljevac

SREDNJE ŠKOLE:

 • Prirodoslovna škola, Karlovac
 • Tehnička škola Karlovac
 • Srednja škola Duga Resa
 • Trgovačko-ugostiteljska škola

VISOKOŠKOLSKE USTANOVE:

 •  Veleučilište Karlovac

Sanja Čurjak, dr.med. spec.školske medicine

Štefica Bosiljevac, bacc. med. techn.

Email: skolska.karlovac3@zjzka.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak – ujutro 07:00 – 15:00
Rad s pacijentima: 07:30 – 13:00

Dnevni odmor: 10:00 – 10:30

Utorak, četvrtak,  – poslijepodne 12:00 – 20:00
Rad s pacijentima: 13:00 – 19:00

Dnevni odmor: 15:00 – 15:30

OSNOVNE ŠKOLE: 

 • Osnovna škola Grabrik, Karlovac
 • Osnovna škola Švarča, Karlovac
 • Osnovna škola Draganići
 • Osnovna škola Mahično s područnom jedinicom Gorščaki
 • Osnovna škola Ozalj s područnim jedinicama Mali Erjavec, Vivodina, Police, Trg, Podbrežje, Vrhovac
 • Osnovna škola Žakanje s područnom jedinicom Kamanje
 • Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladih Karlovac
 • Osnovna škola Eugen Kvaternik – Rakovica s područnom jedinicom Braća Pavlić – Drežnik grad

SREDNJE ŠKOLE:

 • Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladih Karlovac
 • Ekonomska turistička škola Karlovac
 • Medicinska škola, Karlovac
 • Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac

VISOKOŠKOLSKE USTANOVE:

 • Veleučilište Karlovac

Martina Frketić, dr.med. spec. školske medicine

Dragana Benić, dr.med. spec. školske medicine

Kristina Dubić, bacc. med. techn.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, četvrtak – popodne
Rad s pacijentima: 13:00 – 18:00

Dnevni odmor: 15:00 – 15:30

Utorak, srijeda, petak – ujutro
Rad s pacijentima: 08:00 – 13:00

Dnevni odmor: 10:00 – 10:30

OSNOVNE ŠKOLE: 

 • Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, Ogulin s područnim jedinicama Drežnica, Kučinići i Jasenak
 • Osnovna škola Prva Osnovna Škola, Ogulin s područnim jedinicama Desmerice, Ogulinski Hreljin, Turkovići i Bernarda M. Luketića Zagorje
 • Osnovna škola Plaški s područnom jedinicom Saborsko
 • Osnovna škola Slunj
 • Osnovna škola Generalski Stol s područnim jedinicama Bukovlje  i Toplice Lešće
 • Osnovna škola Josipdol s područnim jedinicama Lucija Capan – Tounj, Siniša i Zrinko Rendulić – Oštarije i Skradnik

SREDNJE ŠKOLE:

 • Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin
 • Obrtnička i tehnička škola Ogulin
 • Srednja škola Slunj

Skip to content