Savjetovalište školske medicine

Provodi se u prostorima Školske medicine tri puta tjedno po dva sata.

Posjet savjetovalištu korisnici trebaju unaprijed najaviti telefonski. Mogu se javiti učenici sa roditeljima ili skrbnicima ,učitelji ili profesori.

Savjetovalište je namijenjeno rješavanju:

  • Poteškoća učenja i ponašanja
  • Savjetovanje o zaštiti reproduktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti
  • Savjetovanje o prehrani i tjelesnoj aktivnosti rizičnih ponašanja (pušenje cigareta,pijenje alkohola, uporaba psiho aktivnih droga)

KONTAKT I RADNO VRIJEME:

Z

Dr. Dragana Benić

Ispostava Ogulin

Četvrtak: 16:00 – 18:00

Uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona:

+385 047 411 286

Z

Dr. Sanja Čurjak

Četvrtak 17:00 – 19:00

Uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona:

+385 047 411 286

Z

Dr. Dragica Borčić Radošević

Četvrtak: 17:00 – 19:00

Uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona:

+385 047 411 286

Z

Dr .Martina Frketić

Karlovac

Srijeda: 17:00 – 19:00

Uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona:

+385 047 522 584

Skip to content