Obavijesti o odabiru ponude u jednostavnoj nabavi

Obavijest o odabiru

Predmet: Obavijest o odabiru, Sredstva za DDD Na temelju članka 32. Odluke o provedbi postupka Nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti, te pregleda i ocjene ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti, evidencijski broj nabave: BN 02/2016, naručitelj...

Skip to content