Mikrobiološka analiza hrane i čistoće objekata

Mikrobiološka analiza hrane

Mikrobiološka analiza i kontrola prehrambenih proizvoda provodi se radi utvrđivanja prisutnosti patogenih mikroorganizama koji mogu uzrokovati trovanja hranom, mikroorganizama koji mogu uzrokovati kvarenje hrane i mikroorganizama indikatora higijenskih uvjeta u proizvodnji hrane. Sukladno Zakonu o hrani (NN 81/13, NN 14/14, NN 115/18) zdravstveno neispravna hrana je ona koja je štetna  za zdravlje i/ili neprikladna za prehranu. 

Odsjek za mikrobiološke analize hrane ispituje obavezne mikrobiološke kriterije prema direktivama Europske unije i preporučene mikrobiološke kriterije prema Nacionalnom Vodiču. Ispitivanja se provode prema međunarodno priznatim ISO normama. 

Također, odsjek ocjenjuje mikrobiološku čistoću objekata za proizvodnju hrane putem uzimanja briseva čistih površina, pribora i ruku djelatnika koji sudjeluju u neposrednom dodiru s hranom. Time se provjerava učinkovitost pranja i dezinfekcije.

U odsjeku se određuju: Salmonella spp.Escherichia coli, , Enterobacteriaceae, , Listeria monocytogenesStaphylococcus aureus i ostali koagulaza pozitivni stafilokoki, Bacillus cereus, sulfitreducirajuće klostridije, kvasci i plijesni, aerobne mezofilne bakterije, aerobne sporogene bakterije.

Z

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Odsjek za kontrolu hrane

Z

Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr.

+385 047 411 278

Zahtijev za analizu uzoraka

Suglasnost za sklapanje ugovora

Skip to content