Mikrobiološka analiza hrane i čistoće objekata

Mikrobiološka analiza hrane

Mikrobiološka analiza i kontrola prehrambenih proizvoda provodi se radi utvrđivanja prisutnosti patogenih mikroorganizama koji mogu uzrokovati trovanja hranom, mikroorganizama koji mogu uzrokovati kvarenje hrane i mikroorganizama indikatora higijenskih uvjeta u proizvodnji hrane. Sukladno Zakonu o hrani (NN 81/13) zdravstveno neispravna hrana je ona koja je štetna  za zdravlje i/ili neprikladna za prehranu. Laboratorij za mikrobiološke analize hrane ispituje obavezne mikrobiološke kriterije prema direktivama Europske unije i preporučene mikrobiološke kriterije prema Nacionalnom Vodiču. Ispitivanja se provode prema međunarodno priznatim ISO normama. Također, Laboratorij ocjenjuje mikrobiološku čistoću objekata za proizvodnju hrane putem uzimanja briseva čistih površina, pribora i ruku djelatnika koji sudjeluju u neposrednom dodiru s hranom. Time se provjerava učinkovitost pranja i dezinfekcije.

U Laboratoriju se određuju: Salmonella spp.Escherichia coliEscherichia coli O157:H7 (imunomagnetska separacija), Enterobacteriaceae,Campylobacter spp.Listeria monocytogenesStaphylococcus aureus i ostali koagulaza pozitivni stafilokoki, Bacillus cereus, sulfitreducirajuće klostridije (Clostridium spp. i Clostridium perfringens), Enterobacter sakazakii, kvasci i plijesni, aerobne mezofilne bakterije, aerobne sporogene bakterije, Lactobacillus spp.Bifidobacterium spp., stafilokokni enterotoksin. Određuje se i aktivitet vode.

Ukoliko stranka zahtijeva rezultat u kratkom roku Laboratorij ima mogućnost brze detekcije bakterija i toksina te brojanja putem moderne tehnologije kao što su TEMPO i VIDAS.

Z

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Laboratorij za kontrolu hrane

Z

Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr.

+385 047 411 278

Zahtijev za analizu uzoraka

Suglasnost za sklapanje ugovora

Skip to content