Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. listopada 2007. god., a u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koje su sastavni dio cjelokupne strategije razvoja zdravstva.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, znatno pridonosi poboljšanju zdravlja populacije, jer se preventivnim mjerama otkrivaju zloćudni tumori debelog crijeva u ranom i ograničenom stadiju, u stadiju tzv. predzloćudnih lezija ili ranih karcinoma, kad su izgledi za izlječenje veliki, a i znatno bolja je kvaliteta života.

Ciljnu populaciju Programa čine muškarci i žene dobi od 50-74 godine, a u sklopu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, testiranje nevidljivog (okultnog) krvarenja u stolici treba provoditi svake dvije godine.

  1. Ciljevi programa
  2. povisiti odaziv ciljne populacije u odnosu na prvi krug probira (prema EU smjernicama zadovoljavajući odaziv je 45%, a željeni 65% pozvanih na testiranje);
  3. otkriti rak u ranijem stadiju ili predstadiju bolesti tj.u fazi adenomatoznog polipa i ukloniti otkrivene polipe, te tako poboljšati mogućnost izlječenja, kvalitetu života i preživljavanje oboljelih, a ujedno smanjiti troškove skupog liječenja uznapredovalog karcinoma;
  4. unaprijediti organizaciju programa i ojačati mrežu kolonoskopskih jedinica;

smanjiti smrtnost od raka debelog crijeva za 15% (očekivano prema literaturnim podacima 15% nakon 10-13 godina provedbe uz ciklus pozivanja svake dvije godine

Županijski zavodi šalju pozivno pismo svim osobama u dobi 50-74 godina na kućnu adresu.

Pozivno pismo sadrži povratnu kovertu za odgovor Zavodu i edukativnu brošuru o raku debelog crijeva. Osoba će svojim potpisom na pismu izjaviti da se uključuje u testiranje.  Onima koji se žele testirati, šalje se komplet u koverti (test na nevidljivo krvarenje u stolici, jednostavna uputa sa slikovnim prikazom, anketni upitnik, koverta s povratnom adresom, koverta za vrećicu i vrećica sa zatvaračem).

Testiranjem na nevidljivu krv u stolici jednostavna je metoda kojom se može otkriti vrlo male, okom nezamjetljive količine krvi, a što je često prvi znak raka, polipa ili drugih bolesti debelog crijeva. Sve osobe s pozitivnim nalazom, pozivaju se na kolonoskopski pregled radi utvrđivanja uzroka pojave krvi u stolici. Liječnik iz Zavoda za javno zdravstvo javlja telefonom  da je nalaz pozitivan, dogovara točno vrijeme za kolonoskopski pregled i potom šalje pismenu obavijest o pozitivnom nalazu s uputom za pripremu i čišćenje crijeva na kućne adrese. Kolonoskopski pregled izvodi se u imenovanim jedinicama od strane Ministarstva zdravlja, a u Karlovačkoj županiji to su u Općoj bolnici Karlovac i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadužen je za organiziranje, provođenje, koordiniranje, praćenje i evaluiranje Programa na nivou županije.

KONTAKT I RADNO VRIJEME:

Sve informacije mogu se dobiti na besplatni telefon:

0800 200 162

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva
Skip to content