Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodimo u objektima javne namjene i objektima u poslovanju s hranom (objekti koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi u području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti).

Provodimo hitne intervencije dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na poziv građana u stambenim objektima i oko objekata.

U osiguravanju prostora sigurnog od mikroorganizama, što je posebno izraženo tijekom prisutne pandemije, a sve u cilju smanjenja rizika zaraze virusom SARS-CoV-2 i širenja bolesti COVID-19 postoji povećana potreba za dezinfekcijom površina i prostora.

Provodimo usluge preventivne i protuepidemijske mjere dezinfekcije poslovnih prostora i stambenih prostora.

 

Z

U slučaju pojave nepoželjnih glodavaca ili insekata u vašem objektu ili okolici možete nas kontaktirati.

+385 047 861 157

+385 099 529 7051

+385 099 396 6799

Skip to content