Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa Lav d.o.o. Ozalj, Zajačko selo 28, Capillamentum j.d.o.o., Karlovac, Trg Petra Zrinskog 10 i Poliklinikom Štajcer d.o.o., Karlovac, Marmontova aleja 39a.

Skip to content