O zavodu

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Karlovačka županija.

Zavod obavlja javnozdravtvenu djelatnost na području Karlovačke županije, obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti na području Karlovačke županije.

Radi na zdravstvenom prosvjećivanju, promicanju zdravlja i prevenciji bolesti:

 • provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštite djece i mladež
 • prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere
 • prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući i ovisnosti
 • prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na zahtjev župana
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja te provodi protuepeidemijske potrebe prema potrebi, nadzire provedbu obaveznih imunizacija
 • provodi mjere geontološke zdravstvene zaštite
 • analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provedbi mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
 • provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti (što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
 • surađuje sdrugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike, liječenja, rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
 • prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području županije
 • prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih i nezaraznih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti
 • obavlja raspodjelu obaveznih cjepiva ordinacijama obiteljske medicine na primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Karlovačkoj županiji
 • može obavljati stručne poslove zaštite okoliša prema zakonskim propisima
 • obavlja ostale poslove javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima
Skip to content