NOVO – HPV testiranje!

Uvođenje multiplex PCR testiranja na respiratorne viruse – SARS-CoV-2/influenza A/ influenza B/ RSV

Poštovani,

 želimo vas obavijestiti da od 11.01.2023. uvodimo multiplex PCR test za dijagnosticiranje respiratornih  virusa  : influenza A i B, respiratornog sincicijskog virusa ( RSV) i SARS-CoV-2 , sve u jednom testu.

Uzorak je bris nazofarinksa ( BEZ brisa ždrijela ), u istoj transportnoj podlozi kao i za SARS-CoV-2

( Hanks ). Uzorkuje se na isti način kao i za SARS-CoV-2 odgovarajućim brisevima i podlogom.

Navedeni test raditi ćemo za početak dva puta tjedno , srijedom i petkom ,  na covid drive in punktu na adresi V.Mačeka 48 od 07:30 do 08:30 a primati ćemo i odgovarajuće uzorke iz ustanova kao i do sada za covid.

Nastavljamo i dalje raditi pojedinačno testiranje za SARS-CoV-2 ostalim danima.

Naručivanje pacijenata kroz aplikaciju ostaje isto.

TESTIRANJE NA COVID - 19

Savjeti za alergične osobe na pellud

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

sanitarna iskaznica

SANITARNE ISKAZNICE

Zdravstveni pregled osoba koji podliježu obaveznom zdravstvenom pregledu obavezni su za određena zanimanja.

cijepljenje

PROGRAM CIJEPLJENJA

Provedbeni program obaveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj, cijepljenja su besplatna za sve obaveznike.

Higijenski minimum

HIGIJENSKI MINIMUM

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije organizira tečajeve iz higijenskog minimuma.

Kontrola hrane

HACCP

Analiza opasnosti i kontrola kritičnih kontrolnih točaka subjekata u poslovanju s hranom.

Ispitivanje vode

ISPITIVANJE VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Upute za uzorkovanje vode i zahtjevi za izdavanje uporabnih dozvola.

Ispitivanje voda

ISPITIVANJE POVRŠINSKIH, PODZEMNIH I OTPADNIH VODA

Ispitivanje voda provodi Služba za zdravstvenu ekologiju.

Mikrobiološko testiranje

MIKROBIOLOŠKA ANALIZA

Mikrobiološku analizu hrane i čistoće objekata provodi Služba za zdravstvenu ekologiju.

DDD

DDD I BIOLOŠKI MONITORING VANJSKOG ZRAKA

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodimo u objektima javne namjene i objektima u poslovanju s hranom.
Mikrobiološka ambulanta

MIKROBIOLOŠKA AMBULANTA

Popis pretraga, upute za uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza.

Skip to content