Članovi Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije:

Prim.dr.sc. Hrvoje Cvitanović,dr.med., predsjednik

Ana Pešut, dipl.politolog., član

Renata Kučan,dipl.učiteljica

Tamara Marković, dr. med. spec., član;

Željka Gračan,prvostupnica sanitarnog inženjerstva, član

Skip to content