Članovi Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije:

Prim.dr.sc. Hrvoje Cvitanović, dr.med., predsjednik

Ana Pešut, dipl.politolog., članica

Renata Kučan,dipl.učiteljica, članica

Davor Plažanin, dr.med., član;

Mr.sc. Željka Cerovac, mag.biol.mol., članica

Prim. Željko Štajcer, dr. med., član.

Željka Draušnik, dr. med., član

Skip to content