Radna tijela i povjerenstva

STRUČNO VIJEĆE

Stručno vijeće Zavoda jest savjetodavno tijelo ravnatelju. Stručno vijeće sačinjavaju voditelji zdravstvenih službi i odjela. Ravnatelj Zavoda može imenovati i drugog zdravstvenog radnika i zdravstvenog suradnika za člana Stručnog vijeća.

Članovi Stručnog vijeća:

 1. Sanja Čurjak, dr. med.spec., predsjednica
 2. Tamara Marković, dr. med.spec., članica
 3. Renata Hlaj, dr. med.spec., članica
 4. Valentina Tomičić Žabčić, mag.nutr, članica
 5. Marko Kraljević, dr. med. spec., član
 6. Mr.sc. Željka Cerovac, članica

 

STRUČNI KOLEGIJ

Svaka zdravstvena ustrojbena jedinica Zavoda ima stručni kolegij. Stručni kolegij jest tijelo koje u svakoj zdravstvenoj djelatnosti Zavoda razmatra pitanja iz područja stručnog rada te djelatnosti.

Stručni kolegij u svakoj pojedinoj zdravstvenoj djelatnosti sačinjavaju radnici u toj djelatnosti visoke stručne spreme.

 

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo Zavoda je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti ustanove na načelima medicinske etike ideontologije. Članove Etičkog povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Upravno vijeće Zavoda, na prijedlog ravnatelja. Etičko povjerenstvo ima pet članova, s time da je najmanje jedan član etičkog povjerenstva predstavnik nemedicinske struke i najmanje jedan član koji nije radnik Zavoda. Etičko povjerenstvo obavlja poslove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Članovi Etičkog povjerenstva:

 1. Davor Plažanin, dr. med. spec., predsjednik
 2. Marko Kraljević, dr. med. spec., član
 3. Sanja Hrastovčak, bacc.sanit.ing., članica
 4. Vesna Gorić, mag. iur., članica
 5. Marica Plavetić, bacc.med.techn., članica

Zamjenici:

 1. Tamara Marković, dr. med., zamjenica predsjednika
 2. Dragica Borčić Radošević, dr. med. spec., zamjenik člana
 3. Ivan Bratić, laboratorijski tehničar, zamjenik člana
 4. Filip Kirinčić, bacc.sanit.ing. zamjenik člana
 5. Tea Frketić, mag.ekol.i zašt.prirode, zamjenik člana

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Povjerenstvo za lijekove Zavoda jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu. Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće i čini ga pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine (3 člana) i farmacije (2 člana). Povjerenstvo za lijekove obavlja poslove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Članovi Povjerenstva za lijekove:

Renata Hlaj, dr.med. spec., predsjednica

Tamara Marković, dr. med. spec., članica

Sanja Čurjak, dr. med. spec, članica

Snježana Skukan, mag. pharm., članica

Dahna Arbanas, mag. pharm., članica

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće i ima najmanje pet članova. U Povjerenstvu za kvalitetu moraju biti zastupljeni predstavnici svih djelatnosti.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu:

Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr., predsjednica

Davor Plažanin, dr. med.spec., član

Tamara Marković, dr. med. spec., članica

Dragana Benić, dr. med. spec., članica

Mr.sc.  Željka Cerovac, članica

Diana Dorma Duvnjak, dipl.psiholog, članica

Sanja Hrastovčak, bacc.sanit.ing., članica

Andreja Jurkaš, mag. sanit. ing. , članica

Antonia Županac, bacc.med.lab.diagn., članica

Skip to content