Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 29. lipnja 2006. godine, a u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koje su sastavni dio cjelokupne strategije razvoja zdravstva.

Ciljevi programa

  • smanjiti mortalitet od raka dojke za 25% do 30% (preduvjet ostvarivanja cilja je ostvaren odaziv od 70%)
  • otkriti rak dojke u početnom stadiju u većem postotku nego danas (kada se rak dojke dijagnosticira u ranom stadiju, petogodišnje preživljavanje je u 96% slučajeva, a kod proširene bolesti u 21%) i time smanjiti troškove skupog liječenja uznapredovalog karcinoma
  • poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene su sve žene u Republici Hrvatskoj u dobi od 50 do 69 godina i to svake dvije godine . Žene na kućnu adresu dobiju poziv za besplatni mamografski pregled s točno određenim terminom i lokacijom mamografske jedinice. Uz pozivno pismo, žene dobivaju kupovnicu za mamografsko snimanje, anketni upitnik koji trebaju ispuniti te odgovarajuću edukativnu brošuru. Uz navedeno, priložena je i kuverta  koja služi za slanje RTG slika i mamografskog nalaza ženama na kućnu adresu. U Karlovačkoj županiji četiri su mamografske jedinice: Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica Ogulin, Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa i Dom zdravlja Slunj.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadužen je za organiziranje, provođenje, koordiniranje, praćenje i evaluiranje Programa na nivou županije.

KONTAKT I RADNO VRIJEME:

Sve informacije mogu se dobiti na besplatni telefon:

0800 200 162

Skip to content