Arhiva natječaja

Natječaj za prijem u radni odnos i upućivanje na specijalizaciju

Na temelju članka 28. Satuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/2015), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni...

Natječaj za prijam stručnog računovodstvenog referenta

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje NATJEČAJ Raspisuje se natječaj za prijam stručnog računovodstvenog referenta – financijskog knjigovođe u Odsjeku za računovodstvo, na...

Natječaj za prijam stručno računovodstvenog referenta

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje Natječaj Raspisuje se natječaj za prijam stručnog računovodstvenog referenta – financijskog knjigovođe u Odsjeku za računovodstvo, na...

Skip to content