Arhiva natječaja

Natječaj za prijam zdravstvenog djelatnika na uzimanju uzoraka

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje                                                          N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno...

Natječaj za prijam prvostupnika med.lab. dijagnostike

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje                                                          N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno...

Natječaj za prijam pripravnika

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje                                                                              N A T J E Č A J...

Natječaj za prijam peračice laboratorijskog posuđa

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme perača/peračice laboratorijskog posuđa, jedan...

Odluka o poništenju natječaja za prijam u radni odnos

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje O D L U K U Poništava se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Zdravstvenog djelatnika prvostupnika na uzimanju uzoraka...

Skip to content