Nadmetanje za predmet nabave: Multiplex Real Time RT-PCR CE IVD kit za detekciju SARS-CoV-2

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 4.2.2021. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Multiplex Real Time RT-PCR CE IVD kit za detekciju SARS-CoV-2,  ev. br. nabave 04/2022, objavljeno u EOJN 21.12. 2021. br. 2021/S- 0F2 00045992. Rok za dostavu ponuda je 11.1. 2022. do 11,00 sati.

Vozila za službene potrebe, kom.2

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 2.11.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Vozila za službene potrebe, kom.2, pod evidencijskim brojem nabave: 51/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0039742. Rok za dostavu ponuda je 24.11. 2021. do 9,00 sati.

Sistem za automatsku pripremu i razlijevanje mikrobioloških podloga

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 27.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sistem za automatsku pripremu i razlijevanje mikrobioloških podloga, pod evidencijskim brojem nabave: 58/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038976. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 12,00 sati.

Komplet za automatiziranu ekstrakciju virusne RNA/DNA iz raznih kliničkih uzoraka (brisevi nazo i orofarinksa)

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Komplet za automatiziranu  ekstrakciju virusne RNA/DNA iz raznih kliničkih  uzoraka (brisevi nazo i orofarinksa), pod evidencijskim brojem nabave: 57/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038645. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 11,00 sati.

Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Testovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars COV-2

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 4.2.2021. ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Testovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2,  ev. br. nabave 04/2021, objavljeno u EOJN 4. veljače 2021. br. 2021/S- 0F2 0004523. Rok za dostavu ponuda je 23.02. 2021. do 11,00 sati.

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Poziv_na_prethodno_savjetovanje

NACRT-_DOKUMENTACIJA_O_NABAVI_Testovi_za_ekstrakciju_nukleinskih_kiselina_i_PCR_detekciju_Sars-CoV-2

TROŠKOVNIK_Testovi_za_ekstrakciju_nukleinskih_kiselina_i_PCR_detekciju_Sars-CoV-2

Skip to content