Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,  u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 1.12.2023. objavio je poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva za 2024., pod evidencijskim brojem nabave: 01/2024, broj objave: 2023/S 0F2-0050754. Rok za dostavu ponuda je 21.12.2023. do 11,00 sati.

Skip to content