Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,  u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 12.12.2022. objavio je poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva za 2023., pod evidencijskim brojem nabave: 01/2023, broj objave: 2022/S 0F2-0049061. Rok za dostavu ponuda je 4.1.2023. do 11,00 sati.

Skip to content