Laboratorijski uređaji za molekularnu dijagnostiku

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Laboratorijski uređaji za molekularnu dijagnostiku, pod evidencijskim brojem nabave: 37/2019, broj dokumenta: 2019/S 0F2-0022266. Rok za dostavu ponuda je 21.6. 2019. do 11,00 sati.

Život sa šećernom bolešću – poziv na predavanje

Pozivamo vas na predavanje “Život sa šećernom bolešću”, iz ciklusa predavanja “Znanjem do zdravlja”, koje će se održati 23.svibnja 2019. u 18 sati, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac (Ljudevita Šestića 1). Predavanje je organizirano u suradnji Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac i Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije-Savjetovalište za prehranu.

Nakon kratkih predavanja želimo da se aktivno uključite u raspravu kako bi zajedno pridonijeli boljoj kontroli bolesti, smanjili rizik za razvoj komplikacija i unaprijedili kvalitetu života.

Također ćemo Vas upoznati s programom poduke Život sa šećernom bolešću kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Skip to content