Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Laboratorijski uređaji za molekularnu dijagnostiku, pod evidencijskim brojem nabave: 37/2019, broj dokumenta: 2019/S 0F2-0022266. Rok za dostavu ponuda je 21.6. 2019. do 11,00 sati.

Skip to content