Obilježavanje svjetskog dana srca

Pozivamo Vas da nam se pridružite u obilježavanju Svjetskog dana srca, ove godine uz slogan  „Budi heroj srca-Obećaj“. Ovim sloganom pozivaju se svi da budu heroji srca te donesu odluke kojima će unaprijediti svoje zdravlje i zdravlje svog srca.

Obećaj obitelji da ćeš kuhati i jesti zdravije, više vježbat i prestati konzumirati duhan

Obećaj djeci da ćeš im pomoći da postanu aktivniji i kažu NE pušenju

Obećaj pacijentima da ćeš im pomoći pri prestanku pušenja, u smanjivanju kolesterola i podizanju svijesti o svim uzrocima srčano žilnih bolesti

 Malim promjenama u životnim navikama , kao što su pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i prestanak pušenja  možemo smanjiti rizik od bolesti srca i moždanog udara, kao i poboljšati kvalitetu svog života i pružiti dobar primjer   slijedećoj generaciji.

  U Karlovačkoj županiji organizirat će se promotivne aktivnosti u svim gradovima (Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj, Slunj) i općini Vojnić. Građanima će se omogućiti da provjere vrijednosti krvnog tlaka, šećera i kolesterola u krvi,      doznaju svoj indeks tjelesne mase i ukupni rizik za bolesti srca i krvnih žila, te dobiju savjet liječnika. Navedenim aktivnostima želimo potaknuti naše građane na zdraviji i kvalitetniji život.

Raspored_obilježavanja_Svjetskog_dana_srca_2019._u_Karlovačkoj_županiji

https://www.zaklada-hks.hr/images/Aktivnosti/SDS/SDS2019/promotivni/SDS_2019_letak_web.pdf

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam sanitarnog ili medicinskog tehničara

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme sanitarnog ili medicinskog tehničara

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos sanitarnog ili medicinskog tehničara u Službi za epidemiologiju, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidata Carmen Lešćanec, sanitarne tehničarke.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Natječaj za prijam sanitarnog tehničara na neodređeno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

Natječaj

za prijam u radni odnos

  1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos sanitarnog ili medicinskog tehničara u Službi za epidemiologiju, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: sanitarni tehnicar/tehničarka  ili medicinska sesstra/ tehnicar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan  rad, poznavanje rada na računalu i vozački ispit “B” kategorije. 

  1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):

– životopis, svjedodžbu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili  osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.

  1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  1. Rok za podnošenje prijava je 5. rujan 2019. do 12. rujan 2019.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

  1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  2. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
  3. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  1. Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), prije početka rada odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribavit će se dokaz o neosuđivanosti za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
  2. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content