Kratkotrajno onečišćenje rijeke Korane – Foginovo kupalište

26.06.2019. Služba za zdravstvenu ekologiju uzela je uzorke vode iz rijeke Korane na Foginovom kupalištu u Karlovcu, u sklopu kontrole kakvoće vode za kupanje. (Analitički broj 1089-VP)
Analizirani uzorci vode nesukladni su sa standardima za ocjenu kakvoće voda temeljem Uredbe o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14) zbog povećanog broja bakterije E. coli. Radi se o kratkotrajnom onečišćenju.

Escherichia  coli  su bakterije koji mogu izazvati probavne smetnje kod ljudi ukoliko se takva voda proguta.

S epidemiološke strane ne preporučuje se kupanje u vodi koja sadržava povećani broj e. coli i nesukladna je standardima za ocjenu kakvoće vode predviđenima Uredbom o kakvoći vode za kupanje.

Sukladno uredbi o kakvoći voda za kupnje (NN 51/14), PRILOG VIII državni vodopravni inspektor je ovlašten zabraniti kupanje ili dati preporuku o zabrani kupanja u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave.

Obavijest o kupalištima

Analitičko izvješće uzoraka kupališta koja se tradicionalno koriste za kupanje u Karlovačkoj županiji završeno dana 28.lipnja 2019.godine. Prije toga Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije nije davao nikakva priopćena niti preporuke te su informacije koje građani dijele po društvenim mrežama netočne.

Uzorci uzeti na slijedećim lokacijama dana 26.lipnja 2019.godine.;

Kupa  -Ozalj

Mrežnica – Duga Resa

Mrežnica – Mrežnički Brig

Korana – Slunj

Kupa – Jurovo

Jezero – Sabljaci

Dobra – Grdun

Uzorci površinskih voda  na navedenim lokacijama,  prema rezultatima ispitanih pokazatelja su  IZVRSNE KAKVOĆE,

sukladno standardima za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja po Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14).

Uzorak uzet dana 26.lipnja 2019. godine na gradskom kupalištu „ FOGINOVO“ – rijeke Korana Karlovac NE ODGOVARA odnosno prema rezultatima ispitnih pokazatelja je NESUKLADAN sa standardima za ocjenu kakvoće voda – Uredbe o kakvoći voda za kupanje ( NN51/14 ) o čemu smo dana 28.lipnja 2019.godine obavijestili te dostavili Izvješća :

  • Grad Karlovac – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
  • Državni inspektorat- Sanitarna inspekcija
  • Državni inspektorat- Sektor za vodopravni nadzor
  • Hrvatske vode Zagreb – Direkcija- sektor zaštite voda

 

Prema gradu Karlovcu uputili smo mišljenje i preporuku Službe za epidemiologiju ZZJZ KAŽUP koja je dostupna na stranica Zavoda kao i rezultati ispitivanja za kupališta koja se tradicionalno koriste za kupanje u Karlovačkoj  županiji.

 

Dani droge

  1. lipnja 2019. obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama

Glavna skupština UN-a je 1987. godine proglasila 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama s ciljem postizanja međunarodnog društva bez droga.

Psihoaktivne droge ili psihotropne supstance su kemijske tvari koje svojim fiziološkim učinkom mijenjaju funkcioniranje mozga, što rezultira privremenom promjenom percepcije, raspoloženja, svijesti ili ponašanja.

Zlouporaba droga  vodeći je uzrok obolijevanja i smrtnosti kod mladih u razvijenim  zemljama, a povezan s brojnim nesrećama, duševnim poremećajima i bolestima te drugim zdravstvenim i socijalnim problemima i rizičnim ponašanjima.

U ZJZKA prevenciju i tretman ovisničkih ponašanja obavlja Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u kojoj je stalno zaposleni tim kojeg čine psihijatar, psihologinja i medicinski tehničar.

Obavijest o ljetnom radnom vremenu Službe za epidemiologiju

Radno vrijeme službe za epidemiologiju u razdolju od 24.06. – 30.08.2019. :

 7:00 – 15:00 sati

Dnevni odmor: 10:00 – 10:30 sati

Rad sa sanitarnim iskaznicama:

Ponedjeljak,srijeda i petak:    7:30 – 15:00 sati

Utorak i četvrtak                          7:30 – 12:00 sati

Radno vrijeme isposatva:

Zbog godišnjih odmora ispostave neće raditi:

Slunj  –      02.07. – 23.08.2019.

Ozalj –       06.06. – 03.09.2019.

D.Resa     03.07. – 02.09.2019.

Ogulin     12.07. – 21.08.2019.

Skip to content