Analitičko izvješće uzoraka kupališta koja se tradicionalno koriste za kupanje u Karlovačkoj županiji završeno dana 28.lipnja 2019.godine. Prije toga Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije nije davao nikakva priopćena niti preporuke te su informacije koje građani dijele po društvenim mrežama netočne.

Uzorci uzeti na slijedećim lokacijama dana 26.lipnja 2019.godine.;

Kupa  -Ozalj

Mrežnica – Duga Resa

Mrežnica – Mrežnički Brig

Korana – Slunj

Kupa – Jurovo

Jezero – Sabljaci

Dobra – Grdun

Uzorci površinskih voda  na navedenim lokacijama,  prema rezultatima ispitanih pokazatelja su  IZVRSNE KAKVOĆE,

sukladno standardima za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja po Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14).

Uzorak uzet dana 26.lipnja 2019. godine na gradskom kupalištu „ FOGINOVO“ – rijeke Korana Karlovac NE ODGOVARA odnosno prema rezultatima ispitnih pokazatelja je NESUKLADAN sa standardima za ocjenu kakvoće voda – Uredbe o kakvoći voda za kupanje ( NN51/14 ) o čemu smo dana 28.lipnja 2019.godine obavijestili te dostavili Izvješća :

  • Grad Karlovac – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
  • Državni inspektorat- Sanitarna inspekcija
  • Državni inspektorat- Sektor za vodopravni nadzor
  • Hrvatske vode Zagreb – Direkcija- sektor zaštite voda

 

Prema gradu Karlovcu uputili smo mišljenje i preporuku Službe za epidemiologiju ZZJZ KAŽUP koja je dostupna na stranica Zavoda kao i rezultati ispitivanja za kupališta koja se tradicionalno koriste za kupanje u Karlovačkoj  županiji.

 

Skip to content