Edukacija osoba koje rukuju hranom u obiteljskim domovima

Edukacija_osoba_koje_rukuju_hranom_u_obiteljskim_domovima

U Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije 7.prosinca 2017. godine održana je edukacija osoba koje rukuju hranom u obiteljskim domovima. Edukacija je organizirana u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo Karlovačke županije.

 Osobe treće životne dobi zbog slabijeg imunološkog sustava ubrajamo u skupinu stanovništva posebno osjetljiva na bolesti koje se prenose hranom te se edukacijom željelo upoznati polaznike s osnovnim pravilima kojih se treba pridržavati kod nabave, skladištenja i pripreme hrane kako bi se unaprijedila sigurnost hrane u obiteljskim domovima i spriječio nastanak i širenje bolesti koje se prenose hranom. Edukaciju je pripremila i vodila Željka Gračan, sanitarni inženjer.

Početak rada nove ordinacije za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Ogulinu

Dana 7.12.2017. počinje radom ordinacija za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti  u Ogulinu, u radnom vremenu od 9 – 14 h, na adresi B. Frankopana 13, Ogulin.

Ordinacija ce raditi jedan dan u tjednu (četvrtkom), a osiguranike će zbrinjavati tim u sastavu: Marko Kraljević, dr. med. specijalist psihijatrije, Valentina Ričković, prof. psihologije i  Ivica Đerek, medicinski tehnicar.

Ordinacija je osnovana radi evidentnih potreba osiguranika za ovim oblikom zdravstvene skrbi, posebice populacije adolescenata na tom području Karlovačke županije, za pomoći u svezi zloporabe i problema s alkoholom i korištenjem drugih psihoaktivnih sredstava, kao i komorbiditetnih psihičkih poteškoća.

Razlozi početka djelovanja ordinacije na području Ogulina su medicinski i socioekonomski, jer veliki dio korisnika (te dobi) iz Ogulina i područja koje gravitira Ogulinu, do sada nije imalo mogućnost primiti stručnu pomoć za navedene zdravstvene poteškoće niti je imao ekonomskih mogućnosti doći u ordinaciju u Karlovcu, kako bi bio zbrinut vezano za navedene poteškoće.

Pacijenti će, uz psihijatrijsku i psihologijsku pomoć, moći biti testirani na eventualno prisutstvo (12) psihoaktivnih tvari u urinu.

Treba naglasiti da ordinacija neće biti u mogućnosti zbrinjavati pacijenate s drugim psihičkim zdravstvenim poteškoćama, već će oni nastaviti korisiti zdravstvenu skrb u drugim psihijatrijskim ordinacijama, u kojima su i do sada bili zbrinjavani.

Brojevi telefona za kontakt i naručivanje u ordinaciji Ogulin: 047 537 791, 047 412 135 i 047 601 103

Skip to content