Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 4.2.2021. ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Testovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2,  ev. br. nabave 04/2021, objavljeno u EOJN 4. veljače 2021. br. 2021/S- 0F2 0004523. Rok za dostavu ponuda je 23.02. 2021. do 11,00 sati.

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Poziv_na_prethodno_savjetovanje

NACRT-_DOKUMENTACIJA_O_NABAVI_Testovi_za_ekstrakciju_nukleinskih_kiselina_i_PCR_detekciju_Sars-CoV-2

TROŠKOVNIK_Testovi_za_ekstrakciju_nukleinskih_kiselina_i_PCR_detekciju_Sars-CoV-2

Skip to content