Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2014, broj dokumenta: 2013/S 002-0095905. Rok za dostavu ponuda je 11.12. 2013. do 12,00 sati.

Skip to content