Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam prvostupnice sestrinstva, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za prvostupnicu sestrinstva u Službi za epidemiologiju na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinje Nikoline Kušić, prvostupnice sesrinstva.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme perača/peračice laboratorijskog posuđa

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

                                                         N A T J E Č A J

  1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme perača/peračice laboratorijskog posuđa, jedan izvršitelj.

UVJET: završena osnovna škola.

Probni rad: 1 mjesec.

Rad u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju.

  1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– svjedožbu o završenoj osnovnoj školi,

– dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

  1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  1. Rok za podnošenje prijava od 24.11.2022. do 1.12.2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

  1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
  1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
  1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natečaj.

Odluka o poništenju natječaja za prijam u radni odnos

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

O D L U K U

Poništava se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Zdravstvenog djelatnika prvostupnika na uzimanju uzoraka i unosu podataka, jedan izvršitelj.Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima 18.-24.11. i Dan otvorenih vrata laboratorija 23.11.2022.

Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima 18.-24.11. i Dan otvorenih vrata laboratorija 23.11.2022.

Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima 18.-24.11. i Dan otvorenih vrata laboratorija 23.11.2022.

„ Pozivamo građane da zajedno s nama obilježe Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima 18.-24.11.2022. i Europski dan svjesnosti o antibioticima 18.11.2022. na predavanju „ Antibiotici – čudesni lijekovi u izumiranju „  u Gradskoj knjižnici „I.G.Kovačić“  u srijedu 23.11.2022. u 10:00  sati. Nakon predavanja,  isti dan,  od 12-14 sati otvoriti ćemo vrata našeg mikrobiološkog laboratorija za zainteresirane građane . Lokacija laboratorija je Mažuranićeva obala 5 („kod Kupe „).

Veselimo se Vašem dolasku

Prezentacija1

RollUp

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti

Povodom obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se održava svake godine u razdoblju od 15.11. – 15.12. u prostoriji Doma zdravlja Dubovac psiholozi Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Diana Dorma Duvnjak i Ivan Sušanj održali su predavanja za nastavnike, profesore i stručne suradnike osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije na temu Povezanosti depresije s ovisnošću te suicidalnosti i samoozljeđivanja kod mladih. Nakon završetka predavanja otvorena je rasprava gdje smo razgovarali o najčešćim problemima s kojima se susreću mladi te načinima na kojima im djelatnici škole mogu pomoći i gdje ih mogu uputiti da potraže stručnu pomoć.

Skip to content