Punktovi za cijepljenje – Karlovačka županija

Karlovac; dvorana Ekonomske škole: od ponedjeljka do petka u terminu od 08:00 do 12:00 h i od 14:00 do 17:00 h i SVAKA SUBOTA OD 08: do 12:00 sati

Ozalj; Dom zdravlja Ozalj; četvrtkom od 12:00 do 14:00 h

Slunj; Svake srijede u vremenu od 12:30 do 14:30 i to parnim datumima (srijeda) u Ordinaciji dr.Katavić u Slunju a neparnim datumima (srijedama) u Ordinaciji dr.Gašparović Smrzlić u Slunju, obje na adresi Slunj, Plitvička 18a

Duga Resa; termin masovnog cijepljenja u Domu zdrvlja Duga Resa, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa  je srijedom od 11:30 do 13:30 h

Vojnić; Dom zdravlja Vojnić cijepi će svaki petak od 13:00 do 15:00 h

Ogulin: Dom zdravlja Ogulin, B.Frankopana 14 – srijedom od 12:00 do 14:00 h

Cijepljenje djece od 12 i više godina – COVID-19

Roditelji djece u dobi od 12 i više godina koja pripadaju u prioritetne skupine i punoljetni učenici koji pripadaju u prioritetne skupine s obzirom na zdravstveno stanje, ukoliko su zainteresirani,  trebaju

se javiti u Službu za školsku medicinu ZZJZ Karlovačke županije (047/411-286), svaki dan isključivo između 13:00 i 14:00 sati do 01.07. 2021. godine ili na e-mail adresu službe: skolska.karlovac@zjzka.hr, radi organizacije cijepljenja Pfizer cjepivom protiv Covid-19.

U prioritetne skupine pripadaju kronični srčani, plućni, bubrežni, metabolički, imunokomprimitirani bolesnici, Down sindrom, itd.

Pravo na cijepljenje imaju i roditelji sa statusom roditelja njegovatelja čija se djeca ne smiju cijepiti zbog zdravstvenih kontraindikacija, a pripadaju u gore navedenu prioritetnu skupinu, kao i njihovi pomoćnici u nastavi. ( Navedeno se uglavnom odnosi

na polaznike COODM KARLOVAC).

Sve upite o zdravstvenim kontraindikacijama ili o cijepljenju možete proslijediti na gore navedenu e-mail adresu ili na broj telefona 047/411- 286 u gore navedeno vrijeme.

Zaključno, po popisu zainteresiranih dalje ćemo obavještavati roditelje i punoljetne učenike o dinamici cijepljenja. Cijepljenje će se odvijati u Službi za školsku medicinu u prethodno dogovoreno vrijeme.

LINK;

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Prioritetno-cijepljenje-djece-u-dobi-od-12-i-vi%C5%A1e-godina-koja-boluju-od-bolesti-koje-uve%C4%87avaju-rizik-za-te%C5%BEe-oblike-bolesti-COVID-19-cjepivom-Pfizer-1.pdf

Skip to content