Peludna sezona je započela

Dnevne temperature zraka iznad 100C potaknule su cvatnju lijeske i johe.

Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije započela je sa mjerenjima koncentracije peludi biljaka u zraku grada Karlovca od 24.01.2018. godine.

Pratite peludnu prognozu i prema njoj organizirajte svoje dnevne aktivnosti.

Sezona gripe 2017/2018 u Karlovačkoj županiji

Do sada je u Karlovačkoj županiji prijavljeno ukupno 1997 slučajeva oboljelih od gripe.

Zbirna_prijava_gripe_1._tjedan_2018.godine

Zbirna_prijava_gripe_2.tjedan_2018

Zbirna_prijva_gripe_3._tjedan_2018._godine

Zbirna_prijava_gripe_4._tjedan_2018._godine

Zbirna_prijava_gripe_5._tjedan_2018.godine

Zbirna_prijava_gripe_6.tjedan_2018.godine

Zbirna_prijava_gripe_7

Zbirna_prijava_gripe_8.tjedan_2018

Zbirna_prijava_gripe_9._tjedan_2018

Zbirna_prijava_gripe_10._tjedan

Zbirna_prijava_gripe_11.tjedan_2018._godine

Zbirna_prijava_gripe_12

Zbirna_prijava_gripe_13.tjedan_2018._godine

Zbirna_prijava_oboljelih_od_gripe_14

Zbirna_prijava_gripe_15.tjedan_2018

Zbirna_prijava_gripe_16.tjedan_2018

17.tjedan_gripa

Zbirna_prijava_gripe_18.tjedan_2018._godine

Zbirna_prijava_gripe_19.tjedan_2018_godine

Zbirna_prijava_gripe_20._tjedan_2018.godine

Daljnje tjedne prijave oboljelih od gripe bit će dostupne na web stranicama ZZJZ Karlovačke županije.

Skip to content