Obavijest rezultatima javnog natječaja -tajnica ravnatelja, na neodređeno vrijeme

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za radno mjesto:

  • tajnik/tajnica ravnatelja na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj

Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravlja i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,  raspisan je natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto tajnik/tajnica ravnatelja, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, te je nakon provedenog natječajnog postupka izabrana kandidatkinja Dijana Makarić, bacc.oec.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatkinjama/kandidatima na iskazanom interesu za rad u  Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Obavijest rezultatima javnog natječaja -stručnjak zaštite na radu, na neodređeno vrijeme

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za radno mjesto:

  • Stručnjak/stručnjakinja zaštite na radu na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, jedan izvršitelj

Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravlja i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,  raspisan je natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto stručnjak/stručnjakinja zaštite  na radu, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, te je nakon provedenog natječajnog postupka izabrana kandidatkinja Ana Dukovac, bacc. ing. sec.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatkinjama/kandidatima na iskazanom interesu za rad u  Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Poziv za intervju kandidatima po raspisanom natječaju za voditelja odsjeka instrumentalne analitike

Poziv za intervju/razgovor kandidatima po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja/voditeljicu odsjeka instrumentalne analitike, jedan izvršitelj

Objavljeno: 19. kolovoz 2016.

Temeljem objavljenog javnog natječaja, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja/voditeljice odsjeka instrumentalne analitike, pristupiti intervjuu koji će se održati dana 31. kolovoz 2016., prema slijedećem rasporedu:

Red.br. Ime i prezime Vrijeme
1. Dražen Navijalić   11,00 sati
2. Natalija Stanković   11,05 sati

 

Intervju će se održati u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, ul. Dr. Vladka Mačeka 48, I kat desno – dvorana za sastanke.

Kandidati trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu  temeljem ovog poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Poziv za intervju kandidatima po raspisanom natječaju za tajnicu ravnatelja

Poziv za intervju/razgovor kandidatima po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tajnika/ce ravnatelja, jedan izvršitelj

Objavljeno: 19. kolovoz 2016.

Temeljem objavljenog javnog natječaja, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tajnika/ce ravnatelja, pristupiti intervjuu koji će se održati dana 24. kolovoz 2016., prema slijedećem rasporedu:

Red.br. Ime i prezime Vrijeme /sati/
1. Helena Banjavčić 8,00
2. Matea Bertović 8,05
3. Gordana Cvitković 8,10
4. Dijana Dejanović 8,15
5. Željka Galović 8,20
6. Anita Joha 8,25
7. Marijana Kušan 8,30
8. Aleksandra Kolić Puškarić 8,35
9. Natalija Lulić 8,40
10. Ivana Lesar 8,45
11. Nikolina Matešić 8,50
12. Dijana Makarić 8,55
13. Nevenka Milčić 9,00
14. Vesna Muc 9,05
15. Marijana Netretić 9,10
16. Suzana Obranović 9,15
17. Martina Palić 9,20
18. Marija Povrženić 9,25
19. Vesna Petrunić 9,30
20. Marina Rozgaj 9,35
21. Lara Štefanac 9,40
22. Tanja Teichman 9,45
23. Željka Starčević 9,50
24. Ivana Štefanac 9,55
25. Ljiljana Turković 10,00
26. Martina Tomić 10,05
27. Sandra Ulaković 10,10
28. Karolina Vlašić 10,15
29. Marijana Vuković 10,20
30. Ivana Vrbanić 10.25
31. Petra Žugčić 10,30

 

Intervju će se održati u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, ul. Dr. Vladka Mačeka 48, I kat desno – dvorana za sastanke.

Kandidati trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu  temeljem ovog poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Skip to content