Poziv za intervju/razgovor kandidatima po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tajnika/ce ravnatelja, jedan izvršitelj

Objavljeno: 19. kolovoz 2016.

Temeljem objavljenog javnog natječaja, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tajnika/ce ravnatelja, pristupiti intervjuu koji će se održati dana 24. kolovoz 2016., prema slijedećem rasporedu:

Red.br. Ime i prezime Vrijeme /sati/
1. Helena Banjavčić 8,00
2. Matea Bertović 8,05
3. Gordana Cvitković 8,10
4. Dijana Dejanović 8,15
5. Željka Galović 8,20
6. Anita Joha 8,25
7. Marijana Kušan 8,30
8. Aleksandra Kolić Puškarić 8,35
9. Natalija Lulić 8,40
10. Ivana Lesar 8,45
11. Nikolina Matešić 8,50
12. Dijana Makarić 8,55
13. Nevenka Milčić 9,00
14. Vesna Muc 9,05
15. Marijana Netretić 9,10
16. Suzana Obranović 9,15
17. Martina Palić 9,20
18. Marija Povrženić 9,25
19. Vesna Petrunić 9,30
20. Marina Rozgaj 9,35
21. Lara Štefanac 9,40
22. Tanja Teichman 9,45
23. Željka Starčević 9,50
24. Ivana Štefanac 9,55
25. Ljiljana Turković 10,00
26. Martina Tomić 10,05
27. Sandra Ulaković 10,10
28. Karolina Vlašić 10,15
29. Marijana Vuković 10,20
30. Ivana Vrbanić 10.25
31. Petra Žugčić 10,30

 

Intervju će se održati u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, ul. Dr. Vladka Mačeka 48, I kat desno – dvorana za sastanke.

Kandidati trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu  temeljem ovog poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Skip to content