Poziv na nadmetanje u predmetu nabave: Dijagnostička sredstva

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi, u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 1.12.2014. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava)objavio je poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2016, broj dokumenta: 2015/S 002-0037065. Rok za dostavu ponuda je 18.12. 2015. do 9,00 sati.

Skip to content