Poziv na dostavu ponuda za nadmetanje u postupku nabave: Dijagnostička sredstva

Datum objave: 13.travnja 2010.

Predmet nabave: Dijagnostička sredstva

Predmet nabave podijeljen je na slijedeće grupe:

GRUPA 1. TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU I DIFERENCIJALNU TITRACIJU GENITALNIH

MIKOPLAZMI, DFA CHLAMYDIAE I OSTALI LATEX TESTOVI

GRUPA 2. BRZI IMUNOKROMATOGRAFSKI TESTOVI

Ev.br. nabave: MV- 01/2010

Rok za dostavu ponuda: 20.travanj 2010.g. do 14,30 sati

Broj objave N-16-M-113617-100410.

Datum objave: Sukladno članku čl.5.st. 1.toč.14. Zakona o javnoj nabavi – IZUZEĆE OD PRIMJENE ZAKONA- ne vrši se objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave (nabava usluga radi daljnje podaje).

Predmet nabave: Usluge analize pitkih voda na parametar mineralnih ulja– prema specifikaciji.

Ev.br. nabave: MV-02/10

Rok za dostavu ponuda: 29.travanj 2010.g. godine, do 9,30 sati

Datum objave: 15.lipanj 2010.g.

Predmet nabave: osobna vozila, kom.2

Ev.br. nabave: MV-03/2010

Rok za dostavu ponuda: 23.lipanj 2010., do 14,30 sati

Broj objave: N-16-M-123388-140610

Skip to content