Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 2.11.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Vozila za službene potrebe, kom.2, pod evidencijskim brojem nabave: 51/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0039742. Rok za dostavu ponuda je 24.11. 2021. do 9,00 sati.

Skip to content