Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 27.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sistem za automatsku pripremu i razlijevanje mikrobioloških podloga, pod evidencijskim brojem nabave: 58/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038976. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 12,00 sati.

Skip to content