Najučinkovitije suzbijanje komaraca usmjereno je na uklanjanje potencijalnih legla i svatko od nas svojim odgovornim ponašanjem može doprinijeti smanjenju broja komaraca.

Svaka pa i najmanja posuda s vodom potencijalno je leglo komaraca.  Bez vode nema komaraca te se preporuča tijekom čitave godine, a posebno  u razdoblju od travnja do listopada ukloniti sve stajaće vode koje omogućavaju  razmnožavanje komaraca. Legla koja nije moguće ukloniti tretiraju se biološkim i kemijskim insekticidima koji djeluju na ličinke komaraca.  Suzbijanje odraslih letećih jedinki komaraca najmanje je djelotvorno,  ima kratkotrajni učinak  i predstavlja opasnost za okoliš te ga treba svesti na najmanju moguću mjeru.

SAVJETI ZA SMANJENJE BROJA KOMARACA U VAŠEM OKOLIŠU

  • uklonite nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda (kante, bačve, auto gume, i druge posude) ili ih okrenite otvorom prema dolje
  • redovito (jednom tjedno) praznite ili mijenjajte vodu u posudama na otvorenom koje su u upotrebi ili ih prekrite poklopcem, folijom ili gustom mrežom
  • redovito čistite balkonske posude s cvijećem
  • održavajte ispravnim sustav za odvodnju, drenažu i prikupljanje vode (krovni oluci, slivnici, kanalizacija)
  • fontane, ukrasna jezerca i bazene redovito čistite i uklanjajte vegetaciju
  • propisno odlažite krupni otpad
  • održavajte septičke jame, držite ih propisno zatvorene
  • održavajte zelene površine , redovito kosite travu i uređujte vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci
  • redovito izmjenjujte vodu u vazama na groblju barem jednom tjedno osobito od travnja do listopada ili ih napunite pijeskom
  • o leglima komaraca koja nije moguće ukloniti obavijestite Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na tel: 411 299, 411 265 ili e-mail:epidemiologija@zjzka.hr

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2018/05/javnozdravstveni-zna%C4%8Daj-%C5%A1irenja-invazivnih-vrsta-komaraca-Final-Brosura.pdf

Skip to content