Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 15. srpnja 2010., a u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koje su sastavni dio cjelokupne strategije razvoja zdravstva.

Ciljevi programa

  • Obuhvatiti 85% ciljne populacije programom ranog otkrivanja raka vrata maternice tijekom tri godina od početka programa
  • Smanjiti incidenciju invazivnog raka vrata maternice za 60% u dobnoj skupini 25-64 godine 8 godina od početka programa
  • Smanjiti mortalitet od invazivnog raka vrata maternice za 80% u dobnoj skupini 25-70 godina 13 godina od početka programa

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka vrata maternice obuhvaćene su sve žene u RH u dobi od 25 do 64 godine koje u okviru programa trebaju obaviti PAPA test svake tri godine. Žene na kućnu adresu dobivaju poziv za preventivni ginekološki pregled koji uključuje PAPA test s preporukom da se jave svom izabranom ginekologu i dogovore termin.

U pozivnom kompletu žene će uz pismo dobiti kupovnicu za Papa test te odgovarajući edukativni letak. U kuverti će biti i obrazac s imenom i prezimenom žene, datumom rođenja, imenom izabranog ginekologa i njegovim kontaktom gdje se žena može naručiti na preventivni pregled koji uključuje Papa test.

U slučaju urednog nalaza žena se poziva ponovno nakon tri godine. U slučaju abnormalnog nalaza ginekolog će obavijestiti o tome ženu pismenim ili usmenim putem, te je uputiti  na daljnju obradu i terapiju

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadužen je za organiziranje, provođenje, koordiniranje, praćenje i evaluiranje Programa na nivou županije.

KONTAKT I RADNO VRIJEME:

Sve informacije mogu se dobiti na besplatni telefon:

0800 200 162

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. listopada 2007. god., a u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koje su sastavni dio cjelokupne strategije razvoja zdravstva.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, znatno pridonosi poboljšanju zdravlja populacije, jer se preventivnim mjerama otkrivaju zloćudni tumori debelog crijeva u ranom i ograničenom stadiju, u stadiju tzv. predzloćudnih lezija ili ranih karcinoma, kad su izgledi za izlječenje veliki, a i znatno bolja je kvaliteta života.

Ciljnu populaciju Programa čine muškarci i žene dobi od 50-74 godine, a u sklopu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, testiranje nevidljivog (okultnog) krvarenja u stolici treba provoditi svake dvije godine.

  1. Ciljevi programa
  2. povisiti odaziv ciljne populacije u odnosu na prvi krug probira (prema EU smjernicama zadovoljavajući odaziv je 45%, a željeni 65% pozvanih na testiranje);
  3. otkriti rak u ranijem stadiju ili predstadiju bolesti tj.u fazi adenomatoznog polipa i ukloniti otkrivene polipe, te tako poboljšati mogućnost izlječenja, kvalitetu života i preživljavanje oboljelih, a ujedno smanjiti troškove skupog liječenja uznapredovalog karcinoma;
  4. unaprijediti organizaciju programa i ojačati mrežu kolonoskopskih jedinica;

smanjiti smrtnost od raka debelog crijeva za 15% (očekivano prema literaturnim podacima 15% nakon 10-13 godina provedbe uz ciklus pozivanja svake dvije godine

Županijski zavodi šalju pozivno pismo svim osobama u dobi 50-74 godina na kućnu adresu.

Pozivno pismo sadrži povratnu kovertu za odgovor Zavodu i edukativnu brošuru o raku debelog crijeva. Osoba će svojim potpisom na pismu izjaviti da se uključuje u testiranje.  Onima koji se žele testirati, šalje se komplet u koverti (test na nevidljivo krvarenje u stolici, jednostavna uputa sa slikovnim prikazom, anketni upitnik, koverta s povratnom adresom, koverta za vrećicu i vrećica sa zatvaračem).

Testiranjem na nevidljivu krv u stolici jednostavna je metoda kojom se može otkriti vrlo male, okom nezamjetljive količine krvi, a što je često prvi znak raka, polipa ili drugih bolesti debelog crijeva. Sve osobe s pozitivnim nalazom, pozivaju se na kolonoskopski pregled radi utvrđivanja uzroka pojave krvi u stolici. Liječnik iz Zavoda za javno zdravstvo javlja telefonom  da je nalaz pozitivan, dogovara točno vrijeme za kolonoskopski pregled i potom šalje pismenu obavijest o pozitivnom nalazu s uputom za pripremu i čišćenje crijeva na kućne adrese. Kolonoskopski pregled izvodi se u imenovanim jedinicama od strane Ministarstva zdravlja, a u Karlovačkoj županiji to su u Općoj bolnici Karlovac i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadužen je za organiziranje, provođenje, koordiniranje, praćenje i evaluiranje Programa na nivou županije.

KONTAKT I RADNO VRIJEME:

Sve informacije mogu se dobiti na besplatni telefon:

0800 200 162

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 29. lipnja 2006. godine, a u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koje su sastavni dio cjelokupne strategije razvoja zdravstva.

Ciljevi programa

  • smanjiti mortalitet od raka dojke za 25% do 30% (preduvjet ostvarivanja cilja je ostvaren odaziv od 70%)
  • otkriti rak dojke u početnom stadiju u većem postotku nego danas (kada se rak dojke dijagnosticira u ranom stadiju, petogodišnje preživljavanje je u 96% slučajeva, a kod proširene bolesti u 21%) i time smanjiti troškove skupog liječenja uznapredovalog karcinoma
  • poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene su sve žene u Republici Hrvatskoj u dobi od 50 do 69 godina i to svake dvije godine . Žene na kućnu adresu dobiju poziv za besplatni mamografski pregled s točno određenim terminom i lokacijom mamografske jedinice. Uz pozivno pismo, žene dobivaju kupovnicu za mamografsko snimanje, anketni upitnik koji trebaju ispuniti te odgovarajuću edukativnu brošuru. Uz navedeno, priložena je i kuverta  koja služi za slanje RTG slika i mamografskog nalaza ženama na kućnu adresu. U Karlovačkoj županiji četiri su mamografske jedinice: Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica Ogulin, Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa i Dom zdravlja Slunj.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadužen je za organiziranje, provođenje, koordiniranje, praćenje i evaluiranje Programa na nivou županije.

KONTAKT I RADNO VRIJEME:

Sve informacije mogu se dobiti na besplatni telefon:

0800 200 162

Skip to content