Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 4.12.2012. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sredstva za DDD, pod evidencijskim brojem nabave: 04/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0087537. Rok za dostavu ponuda je 28.12.2012. do 9,00 sati.

Skip to content