Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 3.12.2012. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Pribor za ionski kromatograf, pod evidencijskim brojem nabave: 03/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0087172.

Rok za dostavu ponuda je 21.12.2012. do 11,00 sati.

Skip to content