Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 3.12.2021.(https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva za 2022., pod evidencijskim brojem nabave: 01/2022, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0043794. Rok za dostavu ponuda je 23.12. 2021. do 9,00 sati.

Skip to content