Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 2.12.2020.( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva za 2021., pod evidencijskim brojem nabave: 01/2021, broj dokumenta: 2020/S 0F2-0043228. Rok za dostavu ponuda je 22.12. 2020. do 11,00 sati.

Skip to content